Producenci
Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.
 2. Wyżej wymienione prawo odstąpienia jest dostępne od momentu, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż Przewoźnik wejdzie w posiadanie zamówionego towaru.
 3. Jeżeli przedmiot umowy obejmuje wiele przedmiotów dostarczanych osobno, okres odstąpienia upływa po 14 dniach kalendarzowych od daty dostawy ostatniego zamówionego przedmiotu, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych, pisemnie na adres siedziby lub e-mailem na adres wskazany w § 3 regulacje.
 5. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej.
 7. Klient, który wykorzystał Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu wspomnianego oświadczenia woli przez e-mail lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie były wykorzystywane przez
 9. Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 10. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca zaakceptował jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego zwrotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Klient zobowiązany jest zwrócić zamówiony towar na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 12. Klient będący konsumentem ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru.
 13. W przypadku, gdy zwracany towar, ze względu na swój charakter, nie może zostać odesłany zwykłą pocztą, Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o koszcie zwrotu rzeczy na stronie sklepu.
 14. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania zamawianego towaru.
 15. Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy o prawach konsumenta konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość:
  1. w przypadku świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem usługi, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy ;
  2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, w stosunku do których:
   Przedsiębiorca nie ma kontroli i który może wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana zgodnie z
  4. Specyfikacje konsumenta lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  8. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, i których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których wartość zależy od wahań na rynku, na których przedsiębiorca nie ma kontrola;
  9. w której Konsument wyraźnie zażądał, aby Przedsiębiorca przyszedł do niego w celu pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy usługi dodatkowe inne niż zamówione przez Konsumenta lub dostarcza przedmioty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  11. do dostarczania gazet, czasopism lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę;
   zawarta w drodze aukcji publicznej;
  12. w przypadku świadczenia usług zakwaterowania innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, wynajmu samochodu, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, rozrywką, wydarzeniami sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli umowa wskazuje dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisywane na materialnym nośniku, jeżeli wykonanie usługi rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpić od umowy.

 

Składanie reklamacji


W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Sklep Cannapol
al. Grunwaldzka 79/81 lok.11
80-244 Gdańsk

 

Zwrot towaru


Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

Sklep Cannapol
al. Grunwaldzka 79/81 lok.11
80-244 Gdańsk

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl